Εργαστήριο Arduino

Το πρώτο BreadboArduino είναι έτοιμο, τεσταρισμένο και όμορφο!
breadboArduino

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου Arduino οι συμμετέχοντες θα λάβουν έναv κλώνο του Arduino κατασκευασμένο πάνω σε μια τυπική breadboard πρωτοτύπων 400 σημείων και θα διδαχθούν τα πρώτα βήματα με το Arduino IDE (Integrated Development Environment). Το κλασσικό πρόγραμμα Blink θα είναι το πρώτο που θα τρέξει πάνω στο BreadboArduino. Έπειτα, το μενού περιλαμβάνει πιο ενδιαφέροντα προγράμματα, όπως ένα Theremin φωτός ή έναν ανιχνευτή μυστικών συνδυασμών από χτύπους. Ελάτε να διασκεδάσετε! Η συμμετοχή είναι ελεύθερη! Στο τέλος του εργαστηρίου θα μπορέσετε να αγοράσετε τα BreadboArduino στην τιμή κόστους των εξαρτημάτων τους.

Σάββατο 21 Απριλίου στις 11:00 στην αίθουσα της Παλιάς Λαχαναγοράς (απέναντι από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας)
με τον Κωσταντίνο Παλιούρα και το Jann Eike Kruse (FSFE)

2 thoughts on “Εργαστήριο Arduino”

  1. Παρακαλώ γίνεται να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαστήριο, πως που πότε γίνεται κλπ?
    Ευχαριστώ!

  2. Hi Giorgos! I am happy to see you interested in the Arduino workshop!

    At the workshop we will start with a very quick introduction on what the Arduino really is (MCU, open hardware, free/open-source software) and how to install the software on the laptops of the participants. Then I will show how to upload a simple program onto the memory of the ATmega, which blinks a lamp on the Arduino.

    After a short break we will continue the workshop with more interesting programs and electronic setups, which will make the Arduino react to the environment, play music, or even understand a secret code.

    Hope to see you at the workshop on Saturday 20th at 11:00am. After the workshop I will also upload the slides to this blog. The slides are in English, the workshop will be in Greek.

Comments are closed.