Ελεύθεροι Σπόροι για τη Διατροφική Αυτάρκεια

seedfreedom

Η παρουσίαση σχετικά με τους “Ελεύθερους Σπόρους για την Διατροφική Αυτάρκεια” αποτελεί μια εισαγωγή στο ζήτημα της εν εξέλιξη μετατροπής των σπόρων από ένα δημόσιο, μη-εμπορικό αγαθό σε προϊόν που διέπεται από αυστηρή νομοθεσία και περιορισμούς πνευματικής ιδιοκτησίας, ενώ παρουσιάζει επίσης τα πλεονεκτήματα των τοπικών & ιδιοπαραγώμενων ποικιλιών.

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μια δραματική αύξηση του ελέγχου των φυτογενετικών πόρων και της αγροτικής παραγωγής με την αγροτική βιομηχανία να έχει μετασχηματιστεί, από ένα πεδίο μικρών εταιριών και δημόσιων προγραμμάτων, σε μια μορφή εταιρειακού απαρτχάιντ που κυριαρχείται από πολυεθνικές. Από την άλλη, είναι οι μικρής κλίμακας αγρότες, οι οποίοι με ήπιες μορφής γεωργίας και τη χρήση τοπικών και ιδιοπαραγώμενων φυτικών ποικιλιών, προμηθεύουν ακόμα με τροφή το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη, χωρίς να τους παρέχεται σχεδόν καμία υποστήριξη από τις κυβερνήσεις, οι οποίες, αντιθέτως, συνεχώς τους περιορίζουν, έως και ποινικοποιούν. Εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων διεκδικούν ενεργά μια άλλη μορφής γεωργίας και διατροφικής αυτάρκειας καθώς και το δικαίωμα του να παραμείνει η παραγωγή σπόρων στα χέρια των καλλιεργητών μέσα από αγροτικά, περιβαλλοντικά και πολιτικά κινήματα βάσης.

Κυριακή 21 Απριλίου, με την Τοπική ομάδα ΠΕΛΙΤΙ Ηρακλείου και το BiotechWatch

Πρόγραμμα:
14:00 – Ομιλία
15:00 – Συζήτηση
16:00 – Ανταλλαγή σπόρων από παραδοσιακές ποικιλίες

Σχετικά κείμενα: