Απολογισμός 2014

IMG_0604


Το Φεστιβάλ των Κοινών πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Ηράκλειο Κρήτης στις 9,10,11 Μαίου. Σε αυτή την γιορτή της συνεργατικότητας, της προσφοράς,της αλληλεγγύης και του μοιράσματος συμμετείχαν μέλη οικοκοινοτήτων και οικοκαλλιεργητές, διατηρητές σπόρων, συνεταιριστές αλληλέγγυας οικονομίας και συνεργάτες παραγωγικών εγχειρημάτων, μετέχοντες σε εγχειρήματα ελεύθερου λογισμικού και μαχητές των ψηφιακών δικαιωμάτων, μέλη ανοιχτών / κοινοτικών ασύρματων δικτύων, νομικοί, κοινωνιολόγοι και πολιτικοί οικονομολόγοι, επιστήμονες και ακαδημαϊκοί, κοινωνικοί ακτιβιστές και απλοί πολίτες που ενδιαφέρονται για τη βιώσιμη διαχείριση των Κοινών.

Το  φετινό πρόγραμμα, το οποίο διαμορφώθηκε κατόπιν ανοικτού καλέσματος, περιελάμβανε 24 ομιλίες, 9 σεμινάρια, μια έκθεση, καθώς και μια πρώτη συνάντηση των συμμετεχόντων ομάδων με θέμα την οικοδόμηση μίας συμμαχίας για τα Κοινά.
Ευχαριστούμε τα Ιδρύματα Ανδρέα & Μαρίας Καλοκαιρινού για την παραχώρηση του Κοινωνικού Χώρου όπου φιλοξενήθηκε το φεστιβάλ.
Στο φεστιβάλ παρουσιάστηκαν εγχειρήματα, τα οποία κινούνται σε ένα μεγάλο εύρος κάλυψης αναγκών και διαχείρισης, τόσο των ψηφιακών κοινών αγαθών, όσο και των φυσικών πόρων, εγχειρήματα που ασχολούνται με βιώσιμες μορφές καλλιέργειας,με τη διατήρηση της αγροτικής βιοποικιλότητας, τα ελεύθερα ευρυζωνικά ασύρματα δίκτυα, τα δίκτυα αλληλεγγύης που προσφέρουν πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας, τις μεθόδους φυσικής δόμησης, την προσέγγισης της αυτάρκειας μέσα από παραδείγματα οικιακής οικονομίας, τα εναλλακτικά μοντέλα διακυβέρνησης, τις δράσεις για τη διασφάλιση των πολιτιστικών κοινών, τα ελεύθερα λογισμικά για την ασφαλή και αποτελεσματική διαχείριση της πληροφορίας, τις νέες μορφές συνεργατικότητας, καινοτομίας και ανταλλαγής γνώσεων, τη δημοσιογραφία των πολιτών, τα σχολικά εγχειρήματα  ανοικτού κώδικα, τα δίκτυα κοινωνικά υποστηριζόμενης γεωργίας, τις πρωτοβουλίες για τις ψηφιακές ελευθερίες, τις νέες μορφές χρηματοδότησης, την αυτόνομη ηλεκτροδότηση από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις ανοικτές άδειες χρήσης για τους δημιουργούς.
Μέσα από τις παρουσιάσεις, τις συζητήσεις και τα εργαστήρια, έγινε φανερό ότι τα Κοινά συγκροτούν μια σφαίρα οργάνωσης της ανθρώπινης δραστηριότητας που χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα των ανθρώπων να διαχειρίζονται πόρους μέσα σε ένα πλαίσιο συλλογικών σχέσεων και διακανονισμών, και αποσκοπούν στη δίκαιη και ισότιμη ωφέλεια από τη διαχείριση των κοινών πόρων μέσα από την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή και αυτο-κυβέρνηση.
Άτομα και ομάδες από διαφορετικές αφετηρίες και διαφορετικά αντικείμενα ενασχόλησης συναντήθηκαν στην αναζήτηση για:
-την κάλυψη βασικών ανθρώπινων αναγκών όπως την παιδεία, την υγεία και την πρόσβαση από όλους σε τροφή, νερό, σπόρους, κατοικία, μεταφορές και επικοινωνία
– τη θωράκιση των κοινών αγαθών και του φυσικού περιβάλλοντος για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους
– την πρόσβαση στην πληροφορία και την ανθρώπινη γνώση αναγνωρίζοντάς τα ως θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, για τη διασφάλιση των οποίων βασική προϋπόθεση είναι η καθολική πρόσβαση των πολιτών στο διαδίκτυο και η καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβητισμού
–  την πρόσβαση σε πηγές γνώσης και  πολιτισμού μέσα από την μεταρρύθμιση του κοινωνικά παρωχημένου δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας με παράλληλο σεβασμό των δικαιωμάτων των δημιουργών
– τις προσπάθειες μεταρρύθμισης του δικαίου των ευρεσιτεχνιών για την απελευθέρωση της δημιουργικότητας, την επιτάχυνση της προόδου και τη δίκαιη κατανομή των οφελών της στο σύνολο της ανθρωπότητας
–  τη διαπίστωση ότι το πολιτιστικό περιεχόμενο, η επιστημονική γνώση και τα δεδομένα που παράγονται από το δημόσιο τομέα και χρηματοδοτούνται από το σύνολο της κοινωνίας μέσω του προϋπολογισμού, πρέπει να αποτελούν κοινό πλούτο, ελεύθερα προσβάσιμο στους πολίτες
– τη χρήση του ελεύθερου λογισμικού σε όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές, τις ανοικτά σχεδιασμένες τηλεπικοινωνιακές συσκευές, τα ασύρματα κοινοτικά δίκτυα, την ελεύθερη ευρυζωνικότητα, συμπεριλαμβανομένου της απελευθέρωσης τμημάτων του ραδιοφάσματος για κοινή χρήση και αποφυγή του κινδύνου το διαδίκτυο να αποτελεί μέσο καθολικής επιτήρησης
– την πρόσβαση της κοινωνίας των πολιτών σε δημόσιες υποδομές ψηφιακής δικτύωσης (π.χ. οπτικές ίνες), οι οποίες χρηματοδοτούνται από δημόσιους εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
Ο συνδυασμός των παραπάνω μπορεί να αποτελέσει μια συνολική πρόταση για αποκεντρωμένα μοντέλα οργάνωσης τοπικών κοινωνιών, που θα βοηθήσει τα μέλη τους να  επινοούν τους δικούς τους θεσμούς βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών τους πόρων σαν κοινά αγαθά, μέσα από την  αναδιατύπωση μιας ποιότητας που είχαμε ανέκαθεν, αλλά ξεχάσαμε στη διαδρομή: της ικανότητας να δημιουργούμε, αλλά και να μοιραζόμαστε αυτή τη γνώση της δημιουργίας.
Όμως το πιο σημαντικό κομμάτι του φεστιβάλ ήταν η παρουσία όσων συμμετείχαν, που μετέτρεψαν τις οργανωτικές δυσκολίες αυτής της προσπάθειας σε  μια πραγματική γιορτή, σε μια υπόσχεση ότι η κάλυψη των αναγκών μας  μπορεί να είναι μια διαδικασία συντροφικότητας, έμπνευσης και δημιουργίας, σε ένα πλανήτη όπου αν δεν υπήρχε η έννοια της συνεργασίας απλά δε θα υπήρχε ζωή.
Οι συμμετέχοντες:
 • Κοινωνικό σωματείο συνεργασίας αλληλεγγύης και τεχνών το Γρανάζι
 • FOSS Office
 • Open Knowledge Foundation Greece
 • Digital Liberation Network
 • Κίνημα Zeitgeist Ελληνικό τμήμα
 • Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ηρακλείου
 • ΕΕΛ/ΛΑΚ
 • Συνεργατικό καφενείο Αρχανών το Πλουμί
 • Πλατφόρμα για την αυτονομία,αυτάρκεια και την ισότητα Ηράκλειο
 • Hackerspace το labάκι
 • Radiobubble
 • Creative Commons Ελλάδας
 • Σχολικές ομάδες ViannoSat & Hydrobot
 • Ζιζάνια ομάδα περιαστικών καλλιεργειώνΠανεπιστημίου Κρήτης
 • OpenStreetMap foundation
 • Εν οίκω
 • Archanes project ομαδα φυσικής δόμησης
 • Sarantaporo.gr
 • Open book
 • Νέα Γουινέα
 • SmartRUE ΕΜΠ
 • P2P Lab
 • Flok society Εκουαδόρ
 • Mozilla Greece
 • Fedora Project Greece
 • Σπιθάρι Waking Life Project
 • Πελίτι Ηρακλείου
 • Συνεργατικο καφενείο Ορτακιά
 • Τηλεόραση απο τους πολίτες
 • κατάληψη Ευαγγελισμού
 • η ομάδα του ντοκυμαντέρ, Η γνώση ώς κοινό αγαθό.
 • Χώρος τέχνης και ελευθερης έκφρασης Μεσόγειος
 • Ασύρματο Μητροπολιτικό Δίκτυο Ηρακλείου HWMN
 • Μανιαδάκης Μιχάλης
 • Πανταζής Αλέκος
 • Αγγελάκη Γεωργία
 • Παπανικολάου Γιώργος
Θα θέλαμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους μας έχουν εμπνεύσει για την πραγματοποίηση του φεστιβάλ των Κοινών.
Το φεστιβάλ δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχαν:
 • Οι κοινότητες που δουλεύουν πάνω σε εγχειρήματα ανοιχτού κώδικα και ελεύθερου λογισμικού και υλισμικού (free/open source software & hardware)
 • Οι κοινότητες του ομότιμου σχεδιασμού και διαχείρισης (P2P)
 • Οι χιλιάδες δημιουργοί που διανείμουν τα έργα τους με άδειες creative commons καθώς φυσικά και τους οργανισμούς Creative Commons σε όλο τον κόσμο
 • Τα εκατοντάδες hackerspaces,makerspaces,openspaces,fablabs που αποτελούν χώρους δημιουργίας και διαδοσης της ελευθερης γνώσης
 • Το ίδρυμα Wikimedia και την κοινότητα της Wikipedia με το τεράστιο έργο της δημιουργίας μιας ανοικτής συνεργατικής εγκυκλοπαίδειας.
 • Τις χιλιάδες ομάδες σε όλο τον πλανήτη που αναζητούν βιώσιμα οικονομικά μοντέλα με γνώμονα το σεβασμό στον άνθρωπο και τους φυσικούς πόρους
 • Τα άτομα και τις ομάδες που έχουν στήσει ένα τεράστιο δίκτυο για την σωτηρία και την διάδοση σπόρων ανοικτής αναπαραγωγής
 • Τους αγρότες σε όλο τον κόσμο που εργάζονται σε συνεργασία με τη φύση και όχι εναντίον της
 • Τις ομάδες φυσικής δόμησης που χτίζουν κατοικίες σε συνεργασία με τον άνθρωπο και την φύση με υπέροχα αποτελέσματα
 • Τις ομάδες που παρέχουν υπηρεσίες υγείας στους πολίτες του κόσμου μέσα από αυτοοργανωμένες προσπάθειες
 • Τις ομάδες που δούλευουν στην καλύτερη διαχείριση της οικιακής οικονομίας μειώνοντας συνεχώς την εξάρτηση από ενεργοβόρες και καταστροφικές διαδικασίες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον
 • Τις εκαντοντάδες κολεκτίβες που λειτουργούν με αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες οριζόντιας λήψης αποφάσεων δημιουργώντας με αυτο τον τρόπο πρότυπα για την διαχείριση των κοινών
Και τέλος τα εκατομμύρια των ανθρώπων που ονειρεύονται ένα πιο δίκαιο και όμορφο αύριο.

One thought on “Απολογισμός 2014”

Comments are closed.