Δημιουργώντας κοινό εξοπλισμό και υπηρεσίες για εκδηλώσεις – Η πρόταση

Πρακτικά 1ης συνάντησης για την δημιουργία κοινού εξοπλισμού και κοινών δομών υπηρεσιών για εκδηλώσεις

Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2014 Πολυχώρος Γρανάζι

Συμμετείχαν

Εν οίκω

Φεστιβάλ των κοινών

Μεσόγειος (χώρος τέχνης και ελεύθερης έκφρασης)

Hackerspace το λαμπάκι

– Underground Union Crew

Συνεργατικό καφενείο Ορτακιά

Έγινε μια πρώτη συζήτηση για την ιδέα που αναλυτικά περιγράφεται ως εξής:

Meeting at Granazi

Η ιδέα

Να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων η όποια θα περιέχει διαθέσιμο κοινό εξοπλισμό για να μπορεί μια ομάδα να οργανώσει ένα φεστιβάλ η μια εκδήλωση.

Απευθύνεται

Σε ομάδες και άτομα που ενδιαφέρονται να διοργανώνουν εκδηλώσεις σύμφωνα με το εξής πλαίσιο:

  1. να προωθούν την ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση και την έννοια των κοινών.

  2. να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στην εκδήλωση όχι κατ ανάγκη δωρεάν άλλα προσφέροντας δυνατότητα πληρωμής με χρήματα ή ανταλλαγή αγαθών ή ανταλλαγή εργασίας.

  3. ανοικτά δεδομένα όσον άφορα τα έξοδα και τα έσοδα της εκδήλωσης.

Διαχειριστική ομάδα

Οι ομάδες και τα άτομα που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν το εγχείρημα συμμετέχουν στην διαχειριστική ομάδα.

Η ομάδα αυτή ει ναι ανοικτή σε νέες συμμέτοχες

Αποφασίζει σε ποιες εκδηλώσεις,που ζητάνε εξοπλισμό, θα δίνεται σύμφωνα με το προκαθορισμένο πλαίσιο

Επίσης θα προσπαθεί να προμηθεύεται εξοπλισμό που δεν υπάρχει και να διατηρεί ένα κοινό ταμείο για τον σκοπό αυτό είτε μέσο της αγοράς του είτε γνωστοποιώντας τις ανάγκες για υποδοχή προσφορών.

Συλλογή εξοπλισμού

Κάθε ομάδα που ενδιαφέρεται να διαθέσει υλικά γνωστοποιεί ακριβώς τι υλικό διαθέτει και διαβαθμίζει την προσβασιμότητα του.

Διαβάθμιση υλικών:

1. αυτόματα διαθέσιμο.

2. διαθέσιμο υπό προϋποθέσεις οι όποιες γνωστοποιούνται από πριν.

3. υλικά που συλλέγονται από κοινή δράση των ομάδων είναι αυτόματα προσβάσιμα.

Διαχείριση εξοπλισμού

Κάθε ομάδα αναλαμβάνει μια κατηγορία υλικών και είναι υπεύθυνη για την φύλαξη της και για την διασφάλιση της παράδοσης και παραλαβής αυτών προς τους χρήστες.

Δομές προσφοράς υπηρεσιών

Γίνεται κάλεσμα για την δημιουργία δομών υπηρεσιών προς τις εκδηλώσεις

Όσα άτομα ενδιαφέρονται να προσφέρουν εθελοντικά (θα αναζητηθεί ένα μοντέλο εναλλακτικής αμοιβής ) τις εργασίες τους στους παρακάτω τομείς

  1. καταγραφή (βίντεο,φωτογραφία,κείμενα κάλυψης των εκδηλώσεων)

  2. προβολή, προώθηση

  3. επικοινωνία

  4. χρηματοδότηση

  5. φιλοξενία επισκεπτών

  6. μεταφορές

  7. μεταφράσεις, διερμηνείες

Αποφασίστηκε να δημοσιοποιηθούν τα παραπάνω και να γίνει ένα νέο κάλεσμα για να προχωρήσουμε στην υλοποίηση τους.