Δημιουργία σπορείου – Σάββατο 15 Φεβ.

Δημιουργία σπορείου καλοκαιρινών φυτών

Διοργάνωση Πελίτι Ηρακλείου & Δήμος Αρχανών Αστερουσίων στα πλαίσια του Φεστιβάλ των κοινών

Όλα ξεκινάνε με ένα σπόρο και με λίγο χώμα, σας καλούμε λοιπόν το Σάββατο 15 Φεβρουάριου στις 9:00 πμ στο γυμνάσιο του χωριού για να συμμετέχετε στην δημιουργία σπορείου των καλοκαιρινών φυτών που θα γίνει στον Πύργο του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Τα φυτά θα είναι έτοιμα στις αρχές Απριλίου και θα μοιραστούν στην ετήσια γιορτή σπόρων που διοργανώνει το Πελίτι Ηρακλείου.


Το Πελίτι Ηρακλείου είναι μέρος της μεγάλης εναλλακτικής κοινότητας Πελίτι που έχει σκοπό τη διάσωση των παραδοσιακών σπόρων και έχει ξεκινήσει από το Παρανέστι Δράμας με εκατοντάδες μέλη σε όλη την χώρα και δικτύωση με ανάλογα εγχειρήματα σε όλο τον κόσμο.
Στο πρώτο Φεστιβάλ των Κοινών που έγινε στο Ηράκλειο τον Απρίλιο του 2013 η ομάδα του Πελίτι είχε συμμετέχει με μια παρουσίαση της δράσης της και με ανταλλαγή σπόρων. Φέτος το Φεστιβάλ των Κοινών θα ταξιδέψει στο Πύργο για να συμμετάσχει στην ετήσια γιορτή σπόρων και να παρουσιάσει τον κόσμο των κοινών και την σύνδεση του με τις δράσεις για την διάδοση των ανοικτών μοντέλων διαχείρισης των διατροφικών μας αναγκών.
Οι παραδοσιακοί σπόροι σχετίζονται άμεσα με την ιδέα του ανοικτού κώδικα (open source) από τη στιγμή που αναπαράγονται ελεύθερα εδώ και εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια στο μεγάλο εργαστήριο της φύσης, επιτρέποντας σε όποιον θέλει να καλλιεργήσει ώστε να προσεγγίσει την διατροφική του αυτάρκεια.
Επίσης ο τρόπος που έχει επιτευχθεί η δικτύωση της κοινότητας Πελίτι είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα ομότιμης συνεργασίας και ομότιμης διαχείρισης (p2p) με αξιόλογα αποτελέσματα.
Τόσο το ανοικτό μοντέλο αναπαραγωγής των σπόρων όσο και η ομότιμη συνεργασία που προωθεί η κοινότητα του πελίτι αναφέρονται στους κεντρικούς πυλώνες (μαζί με τις άδειες creative commons) που παρουσιάζει το φεστιβάλ των κοινών και αποτελούν μια προσέγγιση του στόχου μιας βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων.
Σας περιμένουμε.