Ανοικτότητα: Πως την αξιολογούμε;

Η παρουσίαση αποτελείται από μια σύντομη εισαγωγή στις άδειες Creative Commons και μερικές σκέψεις πάνω στη χρήση τους και την αξιολόγηση του αποτελέσματος. Οι άδειες Creative Commons αποτελούν όχι μόνον ένα νομικό εργαλείο, αλλά και έναν τρόπο επικοινωνίας των ελευθεριών και περιορισμών που ο αρχικός δημιουργός επιθυμεί για ένα πνευματικό έργο. Παρέχουν επιλογές στον αρχικό δημιουργό, με διαβαθμίσεις στην ελευθερία των μετέπειτα δημιουργών ή χρηστών. Αν κοιτάξουμε τη χρήση των αδειών σε παγκόσμιο επίπεδο, πως αξιολογούμε το αποτέλεσμα; Με βάση των αριθμό των έργων που έχουν δημοσιευτεί με μια άδεια Creative Commons (CC); Η μήπως πρέπει να κοιτάξουμε πόσο ‘ελεύθερη’ είναι η εκάστοτε άδεια; Γενικότερα συμπεραίνω οτι πέρα από οποιαδήποτε ποσοτικά στοιχεία ως προς την υιοθέτηση των αδειών, πρέπει να αναλύσουμε πως εμπλέκεται η χρήση τους σε σχέσεις εξουσίας ή κυριαρχίας. Στο βαθμό που η χρήση τους βοηθάει στην αμφισβήτηση ή την εξισορρόπηση τέτοιων σχέσεων, το αποτέλεσμα είναι θετικό. Όπου αυτό δε συμβαίνει, τα oφέλη είναι μάλλον αμφίβολα.

Anoiktotita – Cheliotis (pdf)