CIC Cooperativa Integral Catalana

Η δεύτερη ομάδα προσκεκλημένων μας στην προ-φεστιβαλική εκδήλωση του CommonsFest 2015, που θα γίνει στο Ηράκλειο στις 17 και 18 Απριλίου, είναι η Catalan Integral Cooperative (ή, εν συντομία, απλά CIC). To παρακάτω άρθρο (που πρωτο-δημοσιεύτηκε εδώ) περιγράφει τους στόχους και τις δραστηριότητες της CIC.

Η Catalan Integral Cooperative (ή CIC) είναι ένα πολιτικό πρότζεκτ που αποσκοπεί στην διαδικτύωση εργατικών και καταναλωτικών πρωτοβουλιών.

Στόχος της CIC είναι να δημιουργήσει μια αυτοδιαχειριζόμενη, μετα-καπιταλιστική κοινωνία που θα βασίζεται σε P2P αρχές και περιβαλλοντικές και κοινωνικές αξίες.

13980584800_e801d7764d_b

Τί είναι η CIC;

(από το σάιτ της CIC)

Ένας τέτοιος συνεταιρισμός είναι ένα εργαλείο για τη δημιουργία μιας αντιεξουσίας από τα κάτω που ξεκινά από την αυτο-διαχείριση, την αυτο-οργάνωση και την άμεση δημοκρατία, και που θα βοηθά να ξεπεραστεί η υπάρχουσα κατάσταση εξάρτησης από τις δομές του συστήματος, προς ένα σενάριο πλήρους επίγνωσης της ελευθερίας, χωρίς εξουσία, και στο οποίο ο καθένας θα μπορούσε να εξελιχθεί υπό ίσους όρους και ίσες ευκαιρίες.

Πρόκειται για μια δημιουργική πρόταση για ανυπακοή και εκτεταμένη αυτοδιαχείριση για την ανοικοδόμηση της κοινωνίας με έναν τρόπο από τα κάτω προς τα πάνω (σε κάθε τομέα και με έναν ολοκληρωμένο τρόπο) και την ανακτήση των ανθρώπινων σχέσεων εγγύτητας που βασίζονται στην εμπιστοσύνη.
 • Συνεταιρισμός (Cooperative), ως ένα πρότζεκτ που εξασκεί οικονομική και πολιτική αυτοδιαχείριση με την ίση συμμετοχή όλων των μελών. Επίσης, επειδή έχει την ίδια νομική μορφή.
 • Ολοκληρωμένο (Integral), για να συγκεντρώσει όλα τα βασικά στοιχεία μιας οικονομίας όπως η παραγωγή, η κατανάλωση, η χρηματοδότηση και το τοπικό νόμισμα. Και την ίδια στιγμή, επειδή θέλει να ενώσει όλoυς τους τομείς δραστηριοποίησης που είναι απαραίτητοι για την επιβίωση: τροφή, στέγαση, υγεία, παιδεία, ενέργεια, μεταφορές…
 • Καταλανικός (Catalan) επειδή είναι οργανωμένο και λειτουργεί κυρίως στο έδαφος την Καταλονίας.

manos1

Το νομικό πλαίσιο των συνεταιρισμών. Προστασία της αυτοδιαχείρισης από το τραπεζικό σύστημα και το κράτος.

Στην Ισπανία, υπάρχουν δυο επίπεδα νομοθεσίας για τους νόμους που διέπουν τους συνεταιρισμούς: οι νόμοι του κράτους και οι αντίστοιχοι αυτόνομοι (ένας για σχεδόν κάθε αυτόνομη κοινότητα).
Προστατευμένοι από την νομοθεσία, χτίζουμε συνεταιρισμούς, που είναι η πιο προσαρμοσμένη νομική οντότητα που υπάρχει και την ίδια στιγμή η πιο συμβατή με τους στόχους μας:
 • 13843276664_6463b23469_zΕπιτρέπει τον περιορισμό της ευθύνης (ατομικές οφειλές των συνεταίρων δεν μπορούν να ζητηθούν από τους συνεταιρισμούς και τα χρεή των συνεταιρισμών δεν μπορούν να ζητηθούν από τους συνεταίρους).
 • Οι κανόνες και το ολοκληρωμένο καθεστώς προστατεύει από τον κρατικό έλεγχο τον οριζόντιο τρόπο εργασίας που είναι βασισμένος σε συνελεύσεις.
 • Επιτρέπει την ύπαρξη διαφορετικών ειδών συνεταίρων, σύμφωνα με τις ατομικές και τις συνεργατικές ανάγκες, την περιοδικότητα και την πληρωμή των οφειλών, οι οποίες δεν είναι απαραίτητα χρηματικές.
 • Παράγει κοινωνικό κεφάλαιο με την συνεισφορά των συνεργατών, η οποία μπορεί να επιστραφεί εντός 5 ετών από την στιγμή που θα ζητήθει.
 • Προστατεύει την οικονομική δραστηριότητα των συνεργατών.
 • Επιτρέπει ανάπτυξη εξωτερικής οικονομικής δραστηριότητας καθώς παρέχει αριθμό φορολογικού μητρώου ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έκδοση λογαριασμών σε τρίτους εκτός του συνεταιρισμού.
 • Εξυπηρετεί τη νόμιμη καταχώρηση ακινήτων μέσω συμβάσεων μίσθωσης, παραχώρησης ή αγορά, για την προώθηση αυτο-διαχειριζόμενων συλλογικοτήτων και κοινοτικών πρότζεκτς, την προστασία τους από την ιδιωτική ιδιοκτησία και την προώθηση της κολεκτιβοποίησης.
 • Επιτρέπει την ταυτόχρονη συνύπαρξη συνεργατών για την λειτουργία, την κατανάλωση και την εργασία και εθελοντών.
14043565309_2d8ec2b322_b

Χρησιμοποιούμε τους συνεταιρισμούς ως ένα συλλογικό εργαλείο αποκοπής από το κυρίαρχο μοντέλο

…ένα πρότζεκτ, ένας συνεταιρισμός.

Σε γενικές γραμμές, χρησιμοποιούμε τους συνεταιρισμούς καταναλωτών (χρηστών) και εργασίας, μεικτών, δηλαδή, συνεταιρισμών, προκειμένου να συνειδητοποιήσουμε την οικονομική δραστηριότητα, τη διοίκηση και το γενικότερο κοινωνικό κεφάλαιο ενός ολοκληρωμένου συνεταιρισμού. Από την άλλη πλευρά, χρησιμοποιούμε τους συνεταιρισμούς καταναλωτών (χρηστών) για τη διαχείριση των ακινήτων. Οι διαφορετικές νομοθεσίες σε ισχύ θα πρέπει να αναλύονται με προσοχή, δεδομένου ότι, για παράδειγμα, κάποιοι νόμοι του κράτους και ορισμένοι των αυτόνομων κοινοτήτων χρησιμοποιούν εκτός από (ή αντί για) τον όρο «μεικτός συνεταιρισμός» τον όρο «ολοκληρωμένος συνεταιρισμός», (όπως στο νόμο της Καταλονίας, για παράδειγμα). Αυτό το είδος των συνεταιρισμών, με πολλαπλές δραστηριοτήτες, εξυπηρετούν τον σκοπό διαφόρων κατηγοριών συνεταιρισμών. Κανείς δεν μπορεί να αποφύγει το γεγονός ότι η σύσταση και η διατήρηση ενός συνεταιρισμού είναι ένα έργο που απαιτεί την αλληλεπίδραση με την γραφειοκρατική δομή του κράτους, και γι’ αυτό είναι αρκετά δύσκολο να δημιουργείται ένας συνεταιρισμός για κάθε μια αυτο-διαχειριζόμενη πρωτοβουλία που εμφανίζεται. Το κλειδί είναι να χρησιμοποιούνται οι συνεταιρισμοί ως συλλογικά εργαλεία, ελαχιστοποιώντας τη διαχείριση και το χρόνο που επενδύεται σε όλες τις δαιδαλώδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Για να οργανώσουμε τους εαυτούς μας σε συνεταιρισμούς ώστε να μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τράπεζες και χωρίς προηγούμενες οφειλές. Λάβετε υπόψη σας, ότι η κατάσχεση αφορά τις μετοχές κάποιου/κάποιας στις εταιρείες τους, αλλά υπάρχει μία εξαίρεση: η κοινωνική συνεισφορά σε συνεταιρισμό δεν είναι κατασχέσιμη όπως ορίζεται σε διάφορους νόμους που αφορούν τους συνεταιρισμούς.

Αυτό το χαρακτηριστικό, το οποίο ενυπάρχει σε συνεταιρισμούς των οποίων το καταστατικό αποτρέπει την κερδοσκοπία και το κέρδος, είναι ένα χαρακτηριστικό που υπερβαίνει τον καπιταλισμό και το κράτος και γίνεται κοινό αγαθό.