Φεμινιστικές προσεγγίσεις στην παραγωγή των κοινών

Εισηγήτριες:
Πέννυ Τραυλού- Λέκτορας Πολιτισμικής Γεωγραφίας και Θεωρίας, Πανεπιστημίο Εδιμβούργου
Ναταλία- Ροζαλία Αυλώνα – Νομικός, Ανεξάρτητη Ερευνήτρια σε θέματα Ψηφιακής Τεχνολογίας, Τέχνης και Φεμινισμού
CN:FN Network (Commoning the Networks: Feminist Methodologies)

«Ο τρόπος με τον οποίον η ουσιώδης εργασία των γυναικών και η συνεισφορά τους στα κοινά έχει συμβάλει στην επιβίωση των γηγενών πληθυσμών ήταν πάντα αόρατος. Η εξιδανίκευση τόσο των γυναικών όσο και των κοινών, δεν είναι μόνο παρεμφερείς, αλλά έχουν και κοινές ρίζες […].
Με τον ίδιο τρόπο οι γυναίκες αντιμετωπίζονται σαν κοινά, και τα κοινά αντιμετωπίζονται όπως οι γυναίκες (Μarie Mies και Veronika Bennholdt-Thomsen, The Subsistence Perspective: Beyond the Globalized Economy, London: Zed Books, 1999).»

Το εργαστήρι αυτό θα εισάγει τις/τους συμμετέχουσες/-οντες σε βασικούς όρους που αφορούν θέματα φεμινιστικών πρακτικών ως προς την παραγωγή των κοινών με ιδιαίτερη έμφαση στα υβριδικά και ψηφιακά κοινά. Η συμμετοχική συζήτηση θα διαρθωθεί σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος  του εργαστηρίου  θα εξετάσουμε θέματα φεμινιστικών προσεγγίσεων όσον αφορά την σύγχρονη μορφολογία των κοινών, τους τρόπους συνεργασίας και αυτο-οργάνωσης  στις έμφυλες κοινότητες ψηφιακής τεχνολογίας, και ζητήματα επισφαλούς και αναπαραγωγικής εργασίας. Στο δεύτερο μέρος θα παρουσιάσουμε μελέτες περιπτώσεων (case studies) φεμινιστικών πρακτικών  απο δίκτυα και κοινότητες που δραστηριοποιούνται  στον χώρο της ψηφιακής τεχνολογίας, τέχνης και ανοικτού κώδικα.
Αναλυτικά τα θέματα που θα εξεταστούν είναι τα εξής:
1)   Σύντομη ιστορική αναδρομή στον ρόλο της γυναίκας στην παραγωγή των κοινών
2)   Φεμινισμός και πολιτική των κοινών
3)   Γυναίκα και ψηφιακός αναλφαβητισμός
4)   Παραδείγματα παραγωγής κοινών  σε ψηφιακές κοινότητες, δίκτυα και χώρους μέσα απο  φεμινιστικές πρακτικές
*Η διάρκεια του εργαστηρίου θα είναι δύο ώρες-και θα έχει μορφή πάνελ και συζήτησης.
**  Eκτός απο τους φυσικά παρόντες ομιλητές, στο εργαστήρι θα συνεισφέρουν online και οι εκτός Ελλάδας καλεσμένοι μας
***Στους  συμμετέχοντες θα διανεμηθεί ένα βασικό booklet προς ανάγνωση –και συζήτηση καθώς και ερωτηματολόγια