Πρακτικές αστικών κοινών

Τι μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί παράδειγμα αστικού κοινού, πως λειτουργεί, τι δυσκολίες και περιορισμούς αντιμετωπίζει, που εντοπίζονται προβλήματα και πως θα μπορούσε να αντιμετωπιστούν;

Μία συγκριτική μελέτη και παρουσίαση περιπτώσεων χώρων όπου εμφανίζονται προσπάθειες προσέγγισης της έννοιας του αστικού κοινού στην Αθήνα, ενός χώρου δηλαδή στην πόλη όπου επιχειρείται η αναγνώριση, χρήση και διαχείρισή του ως κοινό αγαθό.
Πρόκειται για μία απόπειρα ανάδειξης χαρακτηριστικών και τυπολογιών βάσει κοινών κατηγοριών που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένα εγχειρίδιο των αστικών κοινών. Αν Εξετάζονται τα παραδείγματα χώρων όπως το θέατρο Εμπρός, το πάρκο Ναυαρίνου και η Ακαδημία Πλάτωνος. Αν και τα υπάρχοντα πειράματα αποτελούν αποσπασματικές αναζητήσεις στον χώρο της επανοικειοποίησης της πόλης και δεν εντάσσονται πάντα σε μια πιο διευρυμένη οπτική για τα κοινά, η παρατήρηση, ανάλυση, κατανόηση και ευρύτερη επικοινωνία τέτοιων πειραμάτων αποτελεί η ίδια μια διαδικασία ανοίγματος.

Το εργαστήριο που θα ακολουθήσει αποτελεί μια εμβάθυνση στις έννοιες που συζητήθηκαν στην παρουσίαση, μέσα από μια in situ συμμετοχική διαδικασία που έχει στόχο να αναδείξει την χωρικότητα των κοινών.

Η εισήγηση σε pdf και ppt

Διοργάνωση: Κοινό Αθήνα