Συνεργατική οικονομία & τα Κοινά

Μαζί μας στην προ-φεστιβαλική εκδήλωση του Φεστιβάλ των Κοινών που θα γίνει στο Ηράκλειο στις 17 και 18 Απριλίου θα είναι και ο Τζον Ρεστάκης, συντονιστής της έρευνας του FLOK Society στον τομέα της κοινωνικής-αλληλέγγυας οικονομίας και της θεσμικής καινοτομίας γενικότερα, ο οποίος θα μας μιλήσει την Παρασκευή 17 Απριλίου για την «Συνεργατική οικονομία και τα Κοινά». Παρακάτω ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή της ομιλίας του Τζον:

Συνεργατική οικονομία και τα Κοινά

Από την αυγή του βιομηχανικού καπιταλισμού τον 17ο αιώνα, η συνεταιριστική οργάνωση έχει χρησιμοποιηθεί ως μια μορφή κοινωνικής αυτο-άμυνας ενάντια στην κυριαρχία του κεφαλαίου στις αγορές και στην ευρύτερη οικονομία, και πιο πρόσφατα – ενάντια στον κοινωνικό και οικονομικό αποικισμό των κοινωνικών και δημοσίων χώρων. Αυτή η διαδικασία έχει συνοδευτεί από μια σταθερή καταπάτηση και περίφραξη των Κοινών. Κατ’αυτό τον τρόπο, η ιδέα και η πραχτική της συνεταιριστικής οργάνωσης και το φαινόμενο των Κοινών είναι, ιστορικώς και φιλοσοφικώς, στενά συνδεδεμένα.

Σήμερα, υπάρχει μια αναβίωση της ιδέας των Κοινών τροφοδοτούμενη εν μέρει από την ταχέα περίφραξη και καταστροφή των εναπομείναντων κοινών και από την ανάδυση της ψηφιακής τεχνολογίας που με μοναδικό τρόπο έχει επιτρέψει νέες μορφές παραγωγής και διαμοιρασμού των κοινών στο πεδίο της γνώσης και της πληροφορίας – η ανάδυση των «άυλων κοινών». Επιπροσθέτως, οι συνεταιριστικές οικονομίες έχουν κατορθώσει να δώσουν παραδείγματα του πως η συνεργασία και η προώθηση του αμοιβαίου συμφέροντος μπορούν όχι μόνο να ανταγωνιστούν αλλά και να υπερβούν σε απόδοση το «καπιταλιστικό παράδειγμα».

Η ομιλία αυτή θα διερευνήσει την ανάδυση και την εξέλιξη των συνεταιριστικών οικονομιών και τα μαθήματα που μπορούν αυτές να μοιραστούν με το νέο κίνημα των Κοινών. Εν συνεχεία, θα εξετάσω τα σημαντικά μαθήματα που το κίνημα των Κοινών προσφέρει όσον αφορά το πως η συνεταιριστική οργάνωση πρέπει να προσαρμοστεί και να αλλάξει ώστε να μπορεί να προσφέρει μια βιώσιμη εναλλακτική ως προς τις οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις μιας παγκόσμιας εταιρικής κουλτούρας.