Ενεργειακοί συνεταιρισμοί στην Ελλάδα: Εlectra Energy

‘Ενα από τα συνεργατικά τεχνολογικά εγχειρήματα που θα είναι μαζί μας στην εκδήλωση του CommonsFest στο Ηράκλειο από τις 30 Μαρτίου έως την 1η Απριλίου είναι ο ενεργειακός συνεταιρισμός ΗΛΕΚΤΡΑ Energy. H ΗΛΕΚΤΡΑ Energy είναι μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, η οποία έχει ως στόχο να υποστηρίξει κατάλληλα τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες στη μετάβαση προς ένα βιώσιμο και αποδοτικό ενεργειακό μοντέλο όπου οι πολίτες θα είναι συμμέτοχοι και συν-ιδιοκτήτες.

Η παρουσίαση της στο CommonsFest θα αφορά τους ενεργειακούς συνεταιρισμούς και την ανάπτυξη τους στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα θα συζητήσει τι είναι οι ενεργειακοί συνεταιρισμοί, ποιοί μπορούν να συμμετέχουν σ’αυτούς, ποιό είναι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, ποιά είναι τα βήματα δημιουργίας ενός ενεργειακού συνεταιρισμού, πως χρηματοδοτούνται και ποιές είναι οι κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.