Καρποί Αλληλεγγύης

Mαζί μας στην εκδήλωση του CommonsFest στο Ηράκλειο από τις 30 Μαρτίου έως την 1η Απριλίου θα είναι και το  project “εξαγωγών” Καρποί Αλληλεγγύης.

Οι Καρποί Αλληλεγγύης είναι ένα project “εξαγωγών” (της ομάδας του DOCK) που μετράει ήδη 3 χρόνια ζωής. Εφαρμόζοντας τις αρχές της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας στην παραγωγή, στη διακίνηση και στην κατανάλωση των αγαθών, προσπαθεί να φτιάξει μια αλυσίδα διακίνησης προϊόντων με πολλαπλά οφέλη πέρα από τα σύνορα και συγκεκριμένα σε Βέλγιο, Γερμανία, Λουξεμβούργο. Μια αλυσίδα μεταφοράς προϊόντων που ενσωματώνει το «διαφορετικό» και διαμορφώνει τους υλικούς όρους για να διασφαλίσει την  βιωσιμότητα της.

Η ομάδα του DOCK, εμπνεόμενη από τη θεωρία των «Συνεργατικών Δικτύων Αλληλεγγύης» του E. Mance, αποτελεί τον διευκολυντή στη συνεργασία μεταξύ παραγωγικών και μεταποιητικών συνεταιρισμών στην Ελλάδα και δομών και συλλογικών εγχειρημάτων στο εξωτερικό.

Το DOCK είναι μια ομάδα 12 ατόμων με βάση την Αθήνα, που λειτουργεί με συνεταιριστική δομή και αρχές με σκοπό να παρέχει υποστήριξη σε φορείς-εγχειρήματα Κ.ΑΛ.Ο μέσα από τις βασικές του λειτουργίες: Infopoint, Helpdesk και Forum, καθώς και μέσα από την παροχή πληροφόρησης, εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια και εργαλεία, αλλά και μέσα από τη δικτύωση και την ανάπτυξη συνεργειών με άλλους φορείς, έχει στόχο να συμβάλλει στην αύξηση της ορατότητας της Κ.ΑΛ.Ο, ενδυναμώνοντας και ενισχύοντας τα εγχειρήματα και τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτά.