Ολοκληρωμένος Συνεταιρισμός Ηρακλείου (Ο.Σ.Η)

Μαζί μας στην εκδήλωση του CommonsFest που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο από τις 30 Μαρτίου έως την 1η Απριλίου θα είναι και ο Ολοκληρωμένος Συνεταιρισμός Ηρακλείου (Ο.Σ.Η).Ο Ολοκληρωμένος Συνεταιρισμός Ηρακλείου (Ο.Σ.Η) αποτελεί ένα δίκτυο αυτο-οργανωμένων εγχειρημάτων, που επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές μας σχέσεις μέσα από διαδικασίες οριζόντιες, αμεσο-δημοκρατικές και ισότιμες. Σκοπός του είναι να απελευθερωθούμε από τα συστημικά και ιεραρχικά επιβαλλόμενα πλαίσια εκφράζοντας την έμφυτη ανάγκη μας για δημιουργία και αυτο-διεύθυνση της ζωής μας.

Στην πορεία αυτή ο Ο.Σ.Η έχει επιλέξει να δημιουργήσει τα εργαλεία, τις βάσεις και τη δομή, που θα επιτρέψει σε όλο και περισσότερο κόσμο να πλαισιώσει αυτή την προσπάθεια. Απαραίτητες προϋποθέσεις η διασφάλιση της διαφάνειας, της ανοικτότητας και η διευκόλυνση της συμμετοχικής διαμόρφωσης, που θα επιτρέψει στο δίκτυο του Ο.Σ.Η. να εξελιχθεί σε ένα συνεργατικό μοντέλο κοινωνικής μετάβασης.

Βασική πεποίθηση του Ο.Σ.Η είναι ότι η Οικονομική Αυτονομία είναι πρωταρχικής και ζωτικής σημασίας για την επίτευξη οποιασδήποτε ουσιαστικής αλλαγής του status quo. Σήμερα, η θεσμική οικονομία χρησιμοποιείται ως όχημα χειραγώγησης όλων των δραστηριοτήτων των ανθρώπων, ενώ διαμορφώνει την καθημερινότητά τους, ως και την προσωπικότητά τους σε μεγάλο βαθμό. Αυτή ακριβώς τη δύναμη επιβολής και αλλοτρίωσης ο Ο.Σ.Η προσπαθεί να υπερβεί, οικοδομώντας μια αλληλέγγυα οικονομία, που θα εξυπηρετεί πράγματι τον άνθρωπο και θα σέβεται το περιβάλλον.