Συνεργατικά τεχνολογικά εγχειρήματα στο CommonsFest: οpen.tech

To τελευταίο από τα συνεργατικά τεχνολογικά εγχειρήματα που θα βρίσκονται μαζί μας στην εκδήλωση του CommonsFest στο Ηράκλειο από τις 30 Μαρτίου έως την 1η Απριλίου είναι το open.tech από την Κέρκυρα.

Η οpen.tech (ή Open Technologies) είναι ένα δημιουργικό συνεταιριστικό γραφείο που δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο των καινοτόμων τεχνολογιών και του διαδικτύου. Ιδρύθηκε τα τέλη του 2015 σε Κέρκυρα όπου έχει την έδρα της και στην Αθήνα. Τα γραφεία της βρίσκονται στην καρδιά της Παλιάς Πόλης της Κέρκυρας.

Η open.tech ανήκει σε ένα νέο κύμα συνεργατικών εγχειρημάτων που φιλοδοξούν να αποτελέσουν εναλλακτικό τρόπο παραγωγής σε σχέση με τον καθιερωμένο. Ως κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση έχει ένα κοινωνικό σκοπό, λειτουργεί δημοκρατικά κάτω από την αρχή ένα-μέλος-μια-ψήφος, αλλά έχει και εμπορικό χαρακτήρα, είναι δηλαδή, επιχείρηση. Ο κοινωνικός της σκοπός αφορά την προσπάθεια για τη διάδοση της συνεργατικής οργανωτικής μορφής, την προσπάθεια για την καθιέρωση ενός μοντέλου εργασίας στο οποίο αίρονται σταδιακά οι αντιθέσεις διανοητικής και χειρωνακτικής εργασίας, διοικητικής και εκτελεστικής, ευχάριστης – δημιουργικής και μονότονης – κοπιώδους – ανθυγιεινής εργασίας.

Σκοπός της είναι η ένταξη των νέων κυρίως ανθρώπων σε ένα εγχείρημα χειραφέτησης για την υιοθέτηση ενός δυναμικού τρόπου ζωής, εργασίας και μάθησης. Οι παραγωγικές της δραστηριότητες την εντάσσουν στην εργασία έντασης γνώσης. Πολύ σημαντικό επίσης στοιχείο του κοινωνικού της σκοπού είναι η ενασχόληση με ένα κομβικό τομέα της οικονομίας τις νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο η ανάπτυξη των οποίων μπορεί να επιδράσει ευεργετικά στην τοπική οικονομία και να προωθήσει οριζόντια όλες τις επιχειρήσεις, τον ιδιωτικό αλλά και το δημόσιο τομέα.

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στη σχέση της Open Technologies με τις ανοικτές τεχνολογίες. Μέσα στους κόλπους του διαδικτύου γεννήθηκε ένας νέος τρόπος παραγωγής. Οι ανοικτές τεχνολογίες και το ανοικτό λογισμικό αλλάζουν με γρήγορους ρυθμούς τα καθιερωμένα πρότυπα. Το διαδίκτυο είναι ένα επαναστατικό μέσο που δημιουργεί αντίστοιχες με τα χαρακτηριστικά του μορφές. Με τη χρήση των ανοικτών τεχνολογιών και του ανοικτού λογισμικού μειώνεται η εξάρτηση από τις μεγάλες εταιρίες παραγωγής λογισμικού. Οι ανοικτές τεχνολογίες δημιουργούν εναλλακτικούς τρόπους διάδοσης της γνώσης, τεχνολογικής ανακάλυψης, συνεργασίας, παραγωγής και διανομής. Η Open Technologies παρακολουθεί, καταγράφει, αναπτύσσει, χρησιμοποιεί και διαδίδει τα ελεύθερα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες και γενικά κάθε μορφή τεχνολογίας που προωθεί την ομότιμη και βασισμένη στα κοινά παραγωγή.

Ως κοινωνικός συνεταιρισμός η Open Technologies λειτουργεί δημοκρατικά και εφαρμόζει σύστημα σύγκλισης αμοιβών σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό της. Κάθε πρωί γίνεται στα γραφεία μια άτυπη συνέλευση που ορίζει το πρόγραμμα και τα καθήκοντα της ημέρας. Περίπου μια φορά το μήνα όλα τα μέλη μαζεύονται και συναποφασίζουν για όλα τα σημαντικά ζητήματα και τη μεσο-μακροπρόθεσμη στρατηγική του συνεταιρισμού.

One thought on “Συνεργατικά τεχνολογικά εγχειρήματα στο CommonsFest: οpen.tech”

Comments are closed.