Συνεταιριστικά τεχνολογικά εγχειρήματα στην Ελλάδα: Στην Πρίζα

Ένα ακόμα συνεταιριστικό τεχνολογικό εγχείρημα που θα ‘ναι μαζί μας στην εκδήλωση του CommonsFest που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο από τις 30 Μαρτίου έως την 1η Απριλίου είναι η κολεκτίβα εργασίας για την τεχνολογία Στην Πρίζα.

Η Κοιν.Σ.Επ Στην Πρίζα, πιο συγκεκριμένα, είναι ένα εγχείρημα συλλογικής εργασίας από ανθρώπους που επιδιώκουν να δημιουργήσουν σχέσεις αλληλεγγύης και ισότητας μέσα στις σύγχρονες εκμεταλλευτικές συνθήκες εργασίας. Σκοπός του εγχειρήματος είναι η χρήση και προώθηση του ελεύθερου λογισμικού, η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, η χρήση ανοικτών προτύπων και το μοίρασμα της γνώσης, η ελευθερία του λόγου και η ιδιωτικότητα στο διαδίκτυο, και η κοινωνική αλλαγή.

Ξεκίνησε στην Αθήνα τον Ιούνιο του 2012 και αυτή τη στιγμή έχει 5 μέλη. Αποτελείται από δύο τμήματα, το lab (επισκευές/format, κυρίως hardware), και web (κατασκευή ιστοσελίδων, web hosting & support).