Υλικό

Εδώ θα βρείτε υλικό για την προώθηση του Φεστιβάλ.

Οι πηγές όλων των αρχείων είναι διαθέσιμες προς χρήση από οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να “αντιγράψει” το φεστιβάλ 🙂 Όλο το υλικό στην παρούσα σελίδα, καθώς και σε ολόκληρη την ιστοσελίδα, χορηγείται υπό άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Ελλάδα.

 • Λογότυπο: CF-logoFull
 • Αφίσα:

  made by Indyvisuals
  made by Indyvisuals
 • Banner: BannerSmall
 • Ραδιοφωνικό σποτ:
 • Αυτοκόλλητα:
  Sticker_cloud Sticker_CF_indy
 • Φυλλάδιο με το πρόγραμμα (pdf)
 • Αφίσα με τις 4 βασικές ελευθερίες του ελεύθερου λογισμικού. (μορφή xcf)4Freedoms
 • Αφίσα με εναλλακτικό ελεύθερο λογισμικό (μορφή xcf)FOSS-proprietary2
 • Αφίσα με πληροφορίες για το Arduino (μορφή xcf)ArduinoPoster
 • Αφίσα με πληροφορίες για το Raspberry Pi (μορφή xcf)RaspiPoster
 • Αφίσα με πληροφορίες για το HWMN (μορφή xcf)HwmnPoster
 • Αφίσα με πληροφορίες για το multitouch τραπέζι (μορφή xcf)MTPoster
 • Αφίσα για το Open Source Ecologyose-gr
 • Μεταφρασμένο στα Ελληνικά Infografic (αρχικό από τη SourceNinja) για την ιστορία του ελεύθερου λογισμικού (μορφή xcf)Greek-HistoryofOpenSourceSoftware-SourceNinja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Building Common Values