Thank you

3d printed Commonsfest logo

A big THANK YOU to all that helped in making our crowdfunding campaign a success!

Anonymous €30EUR
Antonia Theodoridi Private
Anonymous €56EUR
Anonymous €10EUR
gvlonta €5EUR
mflouris €35EUR
Anonymous €20EUR
Anonymous €7EUR
niksiganos €30EUR
petekoutle €30EUR
European Village Private
Anonymous €20EUR
Anonymous €100EUR
Anonymous €35EUR
stathious €10EUR
Anonymous €20EUR
gregkar €10EUR
kaingeo €50EUR
Toyotis Zeitgeist €5EUR
karystxr €10EUR
m_volyrakis €50EUR
johngiannelos €30EUR
turin231 €10EUR
Nikos Stivaktakis €30EUR
Guy James €1EUR
ankostis €320EUR
Nikos Roussos Private
looselyrigorous €10EUR
candidas68 €30EUR
Athoz €10EUR
Anonymous €34EUR
Anonymous €10EUR
dgildeh €100EUR
Anonymous €30EUR
Spyros Tzortzis €10EUR
rlasalvador €10EUR
ola.bergstrand €30EUR
Anonymous €1EUR
Anonymous €1EUR
jtsagata €10EUR
valatas €20EUR
Anonymous €10EUR
georgiaangelaki €50EUR
pantazis.al €10EUR
Anonymous €50EUR
Anonymous €10EUR
kiagiadakis.george €60EUR
Elias Papavasileiou €5EUR
Pithikus Cretikus €20EUR
Anonymous €70EUR
Anonymous €10EUR
Anonymous €10EUR
Anonymous €30EUR
katerinasiganou €10EUR
Anonymous €10EUR
Giannis Farsaris €60EUR
kostakis.b €30EUR
zeptomoon €30EUR

Indiegogo pledges